test.am

Մեր նորությունները

12.06.2018
Կարող եք ներբեռնել «Հայոց լեզվի և գրականության» 2018 թ. միասնական քննության I փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները
մանրամասները...
08.07.2017
«Քիմիայի», «Հայոց պատմության» միասնական քննությունների II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները
մանրամասները...
07.07.2017
«Մաթեմատիկայի» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները
մանրամասները...
06.07.2017
«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն» «Հայոց պատմություն» միասնական քննություններին II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները
մանրամասները...
05.07.2017
«Անգլերեն», «Գերմաներեն», «Ֆրանսերեն», «Իտալերեն» միասնական քննության II փուլի թեստերն ու դրանց պատասխանները
մանրամասները...
<< previous  1 2 3 4 5  next >> 
© 2009-2024 test.am
All rights reserved.