test.am

Ի դեպ...

10.09.2012
Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, թեմատիկ և ամփոփիչ թեստեր, Առաջին կիսամյակ....
մանրամասները...
09.02.2012
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, 5-12-րդ դասարանների ընթացիկ, թեմատիկ, ամփոփիչ աշխատանքների առաջադրանքներ, պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշներ
մանրամասները...
09.02.2012
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, 5-12-րդ դասարանների ընթացիկ, թեմատիկ, ամփոփիչ աշխատանքների առաջադրանքներ, պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշներ
մանրամասները...
23.01.2012
Լույս է տեսել Ռուսաց լեզու, Ֆիզիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն, Անգլերեն, Հայոց պատմություն, Կենսաբանություն, 12-րդ դասարան, 2-րդ կիսամյակ, ընթացիկ և ամփոփիչ աշխատանքի տետր
մանրամասները...
22.01.2012
Լույս է տեսել Անգլերեն, Հայոց պատմություն, Կենսաբանություն, Ռուսաց լեզու, Ֆիզիկա, Քիմիա, Աշխարհագրություն, 12-րդ դասարան, 2-րդ կիսամյակ, ընթացիկ և ամփոփիչ աշխատանքի տետր
մանրամասները...
<< previous  1 2 3 4 5  next >> 
© 2009-2023 test.am
All rights reserved.